Agenda 3:16
Bec81
Bec81 sier: Kommer meg ikke inn på chatten. Har anroid. Noen gode forslag?
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Åpne profilen til compaq

Okkultisme

Unge og gamle trollmenn, forføreriske hekser og vakre vampyrer , dette er bare noen av de overnaturlige karakterene som har gjort sitt inntog i bok, film og dataspillindustrien. Hvorfor er dette blitt så populært. Tallet på amerikanere som tror på overnaturlige vesener, har skutt i været de siste tiårene, fra en av ti til en av tre skriver Claude fischer som er er professor i sosiologi. Sannsynligheten er omtrent dobbelt så stor for at en ung amerikaner skal si at han har kontaktet synske personer og tror på overnaturlige vesener og hus der det spøker som at en eldre amerikaner skal si det samme. Ikke overraskende gjør historier om onde ånder som tar bolig i mennesker, et skremmende comeback. Demonbesettelsens resessanse i populærkulturen skyldes delvis det siste tiårets bølge av zombier, varulver og vampyrer.

En rapport sier at et sted mellom 25 og 50 prosent av verdens befolkning tror på spøkelser og spøkelser spiller en viktig rolle i de fleste kulturers litteratur. En amerikansk undersøkelse gjenomført av sosiologiproffessorene christopher bader og carson mencken avdekket at hele 70-80 prosent av amerikanere har sterk tro på minst en form for paranormale fenomer. Er det å ha noe med okkultisme og det overnaturlige å gjøre bare uskyldig moro? Selv om mange er skeptiske til alt som har med det overnaturlige og det okkulte å gjøre enten fordi de betrakter det som bløff eller noe filmindustriens kreative manusforfatter står bak.

Bibelen har et klart syn på dette. Den kommer med tydelige advarsler mot okkultisme. I 5. Mosebok 18:10-13 står det for eksempel: Det skal ikke finnes hos deg...noen som driver med spådomskunst, noen som utøver magi eller noen som ser etter varsler eller en trollmann eller noen som binder andre med et trylleformular eller noen som rådspør et åndemedium eller noen som har yrke å forutsi begivenheter eller noen som spør de døde. Hvorfor ikke. Det står videre: For enhver som gjør disse ting, er en vederstyggelighet for Jehova. Du skal vise deg å være uklanderlig for Jehova din Gud. Hvorfor fordømmer Bibelen på det sterkeste alle former for okkultisme.

Bibelen forteller at lenge før Gud skapte verden, skapte han millioner av åndeskapninger eller engler. Alle disse englene ble gitt en fri vilje evnen til å velge mellom rett og galt. Noen av dem valgte å gjøre opprør mot Gud og de forlot sin stilling i himmelen for å skape problemer på jorden. Det førte til at jorden ble full av vold. ( 1.Mos 6:2-5 ) Bibelen sier at slike onde engler har stor innflytelse og villeder millioner av mennesker ( Åp 12:9 ) De utnytter til og med menneskenes naturlige ønske om å få vite hva som vil skje i framtiden. Det ser riktignok ut at noen overnaturlige krefter hjelper mennesker. Men sannheten er at det er de onde englene som står bak dette for å gjøre folk blinde for sannheten om Gud. Så ifølge bibelen er det å ha kontakt med onde ånder ikke uskyldig moro. Da potensielle disipler av Jesus som hadde drevet med magiske kunster fikk lære sannheten om slik virksomhet, samlet de sammen bøkene sine og brente dem opp, selv om det innebar et betydelig økonomisk tap for dem. ( Apg 19:19 ) På samme måte er det idag mange som har bestemt seg for at de skal holde seg borte fra aktiviteter og underholdning som har sitt opphav i det okkulte.
 
Viser side 1 av 7 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste
Åpne profilen til blidenduer
Bibelen har et klart syn på dette. Den kommer med tydelige advarsler mot okkultisme. I 5. Mosebok 18:10-13 står det for eksempel: Det skal ikke finnes hos deg...noen som driver med spådomskunst, noen som utøver magi eller noen som ser etter varsler eller en trollmann eller noen som binder andre med et trylleformular eller noen som rådspør et åndemedium eller noen som har yrke å forutsi begivenheter eller noen som spør de døde. Hvorfor ikke. Det står videre: For enhver som gjør disse ting, er en vederstyggelighet for Jehova. Du skal vise deg å være uklanderlig for Jehova din Gud. Hvorfor fordømmer Bibelen på det sterkeste alle former for okkultisme.


Ja la oss gå til:

Rom 1:18 For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet.19 For det en kan vite om Gud, ligger åpent for dem, for Gud har åpenbart det for dem. 20 For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning. 21 For enda de kjente Gud, æret eller takket de ham ikke som Gud. I stedet ble de tomme i sine tanker, og deres uforstandige hjerter ble formørket. 22 Mens de ga seg ut for å være vise, ble de dårer. 23 Og de byttet bort den uforgjengelige Guds herlighet mot et bilde, en avbildning av et forgjengelig menneske og av fugler og firbente dyr og krypdyr. 24 Derfor overga også Gud dem i deres hjerters lyster til urenhet, til å vanære sine legemer seg imellom. 25 De byttet bort Guds sannhet mot løgnen og æret og dyrket skapningen fremfor Skaperen, han som er lovprist i evighet. Amen.

Her kunne vi lett satt inn Vakttårnet i Brooklyn, som sier om seg selv at de er Guds eneste kanal i dag. Som er løgn, siden det ikke stemmer overens med bibelen. 
Åpne profilen til compaq
Men Jehova Gud hadde alltid noen som vitnet om hans overhøyhet. Da kristus Jesus begynte å forkynne om himlenes rike, ble et annet folk utvalgt for hans navn, nemlig de kristne. ( Apg 15:14 ) De første disiplene var jøder og av den grunn ble de til å begynne med bare betraktet som en avlegger eller sekt av jødedommen for de holdt seg strengt til Guds lov imot billed-dyrkelse. Det var dette hatet til avgudsdyrkelse som særmerket de kristne i en tid og i et land som hadde utallige guder og guddommer framstilt i bilder av sten og tre. Bildet var ukjent i de første kristnes gudsdyrkelse og det er denne kjensgjerning som er i virkeligheten ligger til grunn for at hedningene anklaget de kristne for ateisme.

De kristnes holdning i denne saken var i full overensstemmelse med apostelen Paulus myndige råd: Derfor, mine elskede, fly fra avgudsdyrkelsen. ( 1. Kor 10:14 ) De var vitner for den sanne og levende Gud og var klar over at avgudene ikke eksisterte: Hva nå det vedkommer...da vet vi at ingen avgud i verden er til og at det er ingen Gud uten en. For om det også er såkalte guder, enten i himmelen eller på jorden  -  som det jo er mange guder og mange herrer - så er det dog for oss bare en Gud, Faderen og en Herre Jesus kristus. ( 1.Kor 8:4-6 )
Anonym
.."så er det dog for oss bare en Gud, Faderen og en Herre Jesus kristus. ( 1.Kor 8:4-6 )

@compaq

Som Jehovas vitne, vil dette si at du mener Faderen ikke er Herre?  Siden du tilkjenner Jesus Kristus som Herre og der bare finns en?

Anonym

Isaiah 42:8

I am the Lord: that is my name: and my glory will I not give to another, neither my praise to graven images.

Åpne profilen til compaq
Jehova og Jesus er forskjellige personer

Joh 8: 17-18: To menneskers vitnesbyrd er sant. Jeg er den som vitner om meg og Faderen, som har utsendt meg, vitner om meg.
Anonym
Ja (Faderen og Sønnen er to personer), men er de begge Gud og Herre?

1 John 5:7

For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three are ONE.
Åpne profilen til compaq
Enhet mellom Faderen ( Jehova ), Sønnen ( Jesus ) og menigheten

Joh 17:20-22: Jeg ber ...for dem som....kommer til å tro på meg at de alle må være ett, liksom du, Fader, i meg og jeg i deg, at også de må være ett i oss.. for at de skal være ett, liksom vi er ett.

Gud kan ikke dø, men Jesus var i graven i tre dager. 1. Tim 1:17: Men den evige konge, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, være ære og pris i all evighet. Amen.
Anonym
Det er ikke hva Bibelen sier. Guds Ord er det vi som kristne må forholde oss til. Ikke kjødelig antagelser fra villære som fornekter Sønnen.

1 Tim 3-16 And without controversy great is the mystery of godliness: GOD was manifest in the flesh, justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory.

Mysteriet rundt Guddommen er ikke helt klar for oss. Hvordan kan Gud være 3 personer på engang, og samtidig være en? Guds Ord sier dette mysteriet er stort. Uansett når det klart og tydelig står at Gud har blitt manifistert i kjødet og rykket opp til sin herlighet er det ingen tvil om dette er Jesus Kristus. Hvem andre skulle det være?

John 1 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was GOD.

The same was in the beginning with God.

All things were made by him (Jesus); and without him was not any thing made that was made.


John 1 14 And the Word (Som er Gud ifølge Johannes 1 1) became flesh and dwelt among us, and we have seen his glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth.Anonym
Jehovas vitne lærer at Jesus er engelen Mikael. Som går rett imot hva Guds Ord sier.

Heb 1 3 He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature, and he upholds the universe by the word of his power. After making purification for sins, he sat down at the right hand of the Majesty on high, having become as much superior to angels as the name he has inherited is more excellent than theirs.

For to which of the angels did God ever say,

“You are my Son,
    today I have begotten you”?

Or again,

“I will be to him a father,
    and he shall be to me a son”?

And again, when he brings the firstborn into the world, he says,

“Let all God's angels worship him.”

Of the angels he says,

“He makes his angels winds,
    and his ministers a flame of fire.”

,
Anonym
Faderen omtaler Sønnen som Gud!

Heb 1 8 But of the Son he says,

“Your throne, O God, is forever and ever,
    the scepter of uprightness is the scepter of your kingdom.
You have loved righteousness and hated wickedness;
therefore God, your God, has anointed you
    with the oil of gladness beyond your companions.”

10 And,

“You, Lord, laid the foundation of the earth in the beginning,
    and the heavens are the work of your hands;
11 they will perish, but you remain;
    they will all wear out like a garment,
12 like a robe you will roll them up,
    like a garment they will be changed.[a]
But you are the same,
    and your years will have no end.”

,
Viser side 1 av 7 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste