Sommer i Sør med GF
pekr
pekr sier: Hallo, sent men -god pinse!
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Åpne profilen til chrisso577

Viktig! Ekte eller falsk kirke? I tro eller i verdslighet? Lørdag eller søndag?

I matteus kap.24 når de er snakk om trengselstiden så lyder vers 17 å ut vers 23 slikt:

17Let him which is on the housetop not come down to take any thing out of his house: 18Neither let him which is in the field return back to take his clothes. 19And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days! 20But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the sabbath day: 21For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. 22And except those days should be shortened, there should no flesh be saved: but for the elect's sake those days shall be shortened. 23Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there; believe it not. 


men så hva med den lørdagen å søndagen da ... en ting er sikkert å de er at sabbathen aldri ble flyttet fra lørdag til søndag !!! men så har vi jo de som en kaller for oppstandelsesdagen å er de folk mener vi holder på søndagen men dette er alvorlig vranglære .... selv om Yeshua stod opp på den første dagen i uken så betyr ikke de at di byttet hviledag ... de står ingen plass... å folk sier : men hva med apostlenes gjerninger å bryting av brødet ? men la meg spørre deg for når eg leser apostlenes gjerninger kap.20 så ser eg ingen plass at de står at di feirte noe som di kalte for oppstandelsesdagen .... sannheten om søndags tilbedning er at søndag/sunday er "sol dagen" som blir brukt til å tilbe solguden innforbi di fleste mytologier som i gresk mytologi så har du apollo å i norrønt så blir de vell freyr å sol osv osv   fakta er at alle mytologier å pagans beliefs er di samme "gudene" som i realitet er falne engler men de kan eg komme mer til en annen gang :) .. søndagen snek seg inn i "kristendommen" igjennom constantins regjering ... å er faktisk mye mer hedenskskap ifra vatikaent å roma .. å de meste som blir kalt for kristne "tradisjoner&a
Viser side 1 av 3 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste
Åpne profilen til chrisso577
dag innforbi mange av kirkene er så ukristelig som du får de ... vatikanet har vert satanistisk å hedensk ifra begynnelsen av å di fleste kirkesamfunn idag kaller vatikanet for moderkirken ... noe som betyr at di fleste kirker er linket til vatikanet noe en må være veldig obs på angående hvilken kirke enn går i :)  veldig viktig å vite dette å pavestyret vil og mest sannsynlig pushe søndagen som helligdag i den nye verdensordenen med den nye verdensreligionen hvor di tilber lucifer ! vær obs på disse tingene folkens ... den falske messiah kommer og før den ekte ! til og meg i statskirken så har di trekanten med øye i som symboliserer lucifer men di kaller de for den treenige gud ... de creeper meg litt ut spørr du meg .....    


men så har vi jo og for eks romerbrevet 14 :) dette er ett av di kapittlene som troende burde ha lest mye opp igjennom historien for hadde di gjort de å følgt de som står så hadde me mest sannsynlig hatt ett stort kirkemiljø blandt di troende med ekte Bibelsk samhold å  som hadde vert Bibelsk korrekt ... desverre så er de heller stor splittelse i kirkesamfunnet med masse mindre kirke miljøer som hver har noe rett mens di og har mye vranglære ... vi har "troende" som heller har falt i religiøs loviskhet å som dømmer å tenker ned om hverandre å i noen tilfeller til og med krangler i diskusjoner pga forkjellige Bibelske tolkninger ... eg sier ikke at alle som går i menigheter er slik tvert imot ! men eg sier bare at de har og vert alt for mye av slikt å splittelse ... den ekte kirka er i oss som ett felleskap av at vi alle er Guds barn i ånden ! men mange forstår desverre ikke dette å faller for religiøs doktrine istedenfor å lese å tolke Bibelen selv ... dette er og skummelt med tanke på at nesten alle kirkene blir nå slått sammen under vatikanet ... å så holder di og på med å slå sammen alle religionene innforbi vatikanet ... er styggt redd for at mange vil bli lurt av den falske messiah aka lucifer ...  eg vil quote de med noen vers :

 2 Corinthians 11:14  And no marvel; for Satan himself is transformed into an angel of light.

Revelation 18:4 
And I heard another voice from heaven, saying, Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. 

i åpenbaringen så er de snakk om den store horen med andre ord vatikanet ... vær veldig forsiktig hvilken kirke du velger å gå i ... viss en kirke ikke har ånd å sann Bibelsk lære så er de ikke en ekte kirke ... hold dere unna kirker som er verdslige ... advar di som går der men viss di ikke vil høre så finn en aen plass å gå ! ikke bli smittet av religiøs tomhet eller verdslighet  ! Bibelen advarer .... ver sterk i ånden :) men ikke vær dømmende ! men viss du har falt i verdslighet osv så husk at Gud elsker deg enda å du må reise deg å komme tilbake å fortsette i ånden med engang !!! ransak deg selv ofte dette er viktigt !! men da skal vi gå detaljert i romerbrevet 14 å de snakker om å ikke dømme å lede til fall men at vi alle bygger hverandre
Åpne profilen til chrisso577
opp i tro å kjærlighet fordi ta ett eksempel:

la oss si at noen aldri har hørt om sabbathen å så lever den personen uten å holde den men han/hun lever i Guds kjærlighet ... synder han/hun da ? nai for han/hun lever i tro !! å denne personen gjør de han eller hun  tror er Guds vilje å til glede for Gud å da er de og til glede for Gud viss en gjør noe til ære å i kjærlighet for han !  men viss da en bror eller søster i troen kommer å dømmer å sier noe annet så kan han/hun som nyfrelst bli usikker å og begynne å vakle ... dette er bare ett eksempel da ! Bibelen lærer at viss vi har forksjellige tolkninger så må vi sette oss ned ilag som brødre å søstre i kjærlighet å i bønn til vår abba Yah i himmelen å fordype oss i skriften for å finne svaret ... men da er de og viktig at vi kan være ydmyke for å ha feil !!! mitt perspektiv er at utifra hvordan eg tolker skriften så må en ikke holde sabbathen men viss en skal holde en dag helligere en andre så er lørdagen rette dag å gjøre de på !! veldig viktig dette for søndagen er ikke noen form for hellig dag innforbi kristendommen egentlig ... men hva er motivene i ditt hjerte ? gjør du ting i tro eller tvil ? å er dette som er hele poenget med romerbrevet 14 at ikke få brødre å søstre i troen til å falle i tvil viss di gjør noe i tro ! da snakker eg om fordømming ! er forskjell på å advare på en go å kjærlig måte enn å fordømme ! selfølgelig skal vi si ifra på en go å kjærlig måte viss vi ser noen medmennesker som holder på å gjøre eller som gjør noe dumt ... men vi skal ikke dømme å få folk til å føle seg mindre i troen enn en selv pga forskjellige Bibelske tolkninger ... 

men ja ikke misforstå meg for eg mener ingenting her fordømmende å hadde eg gjort de så hadde eg vert en hykler utifra hva eg selv skrev ... men eg føler bare at de ikke er så bra å holde søndagen hellig da ... å derfor har eg lyst å si ifra utifra kjærlighet ! men eg sier til deg ! gjør du ting i tro ? å viss du har feil på noen ting er du villig til å forandre på de ? for de er viktig at vi er ydmyke å villige på slikt :) selv så kan eg også ha feil på ting å er viktig å være villig til en forandring viss de er tilfelle ... men hva sier Gud til deg har du bedt på de ? hva er ditt synspunkt ? si gjerne ifra for eg er spent på å høre din mening  å siter gjerne med noen Bibel vers :) <3 håper ingen misforstår mitt innlegg å håper ikke noe eg skrev vil lede til fall ...  eg mener bare godt å skriver i go tro <3 Gud velsigne deg :) <3  eg sier bare ikke vær en del av babylon !! husk i verden men ikke av verden !! ikke la deg lure !!! Gud sier selv i skriften som eg quotet tidligere i innlegget fra åpenbaringen !! kom ut av henne mitt folk sier han !! Gud elsker deg ... leser du dette å føler fordømmelse eller lignende fordi du kansje kjenner deg igjen som verdslig kirke kristen så vil eg bare si deg at Gud elsker deg å lengter at du kommer tilbake til ham <3 så da reis deg min bror eller søster å fortsett å lev i ånden ! <3 Gud velsigne deg så mye <3 Gud elsker deg å eg elsker deg <3 å dette var forresten ett dobbelt innlegg på en måte .. hahaha eg sier ikke at du er verdslig kirke
Åpne profilen til chrisso577
kirke kristen fordi du holder søndagen .. men eg tenker at søndagen er en del av vatikanets lære angående hviledag med andre ord babylon ! å derfor synes eg de er viktig at vi får spredt de budskapet :)   


forresten blir vell kansje feil si hvordan eg oppfatter skriften ! siden de er jo Gud som viser så rettere blir de vell sagt at hvordan eg føler at Gud viser meg skriften ! :) men noen ganger kan vi bli lurt å lese skriften i selvet og ... så er vell kansje ikke så greit de heller ... hmm skal ikke være lett <3  jaja eg føler hvertfall at Gud viser meg å tar eg feil så ber eg om tilgivelse å da er de tilgivelse å få <3
Åpne profilen til gunnarr
Det viktige er at man holder hver sjuende dag som hviledag, ikke hvilken dag det er. Kol 2:16 "Så la ingen dømme dere..." Og vårjevndøgn var første dag i israelittenes år, så det blir forskjellig hviledag hvert år uansett (2 Mosebok), men det hadde de feil allerede på Jesu tid da de feiret påske to ganger i Judea (14 dagen etter vårjevndøgn). I år blir det tirsdag, lørdag i 2020.
Åpne profilen til RemiS
Ekte eller falsk kirke?

Jeg tror det er en avsporing når man diskuterer om hviledagen skal være på lørdag eller søndag.

Det er mye som for jødene var ekstremt viktig på grunn av loven, men vi som kristne har aldri vært under loven og er heller ikke underlagt loven i dag. Vi er derimot underlagt Kristi lov, en lov med kun ett bud: "Du skal elske din neste som deg selv", eller "Dere skal elske hverandre slik jeg har elsket dere". 

Det står mye om den gamle og den nye pakt i Bibelen. Loven tilhører den gamle pakt. Jesu oppstandelse innførte den nye pakt. Etter Jesu oppstandelse gjelder ikke lenger den gamle pakt.

Med andre ord: Budet om at man skal holde hviledagen hellig tilhører den gamle pakt og er oppfylt ved Jesu oppstandelse.

Når det gjelder ekte eller falsk kirke, så er det sikkert mye som kan sies om det. For meg er Rikets Sal og Mormonerkirken, eksempler på falske kristne kirker. Den katolske kirke kan vel også være ganske falsk, selv om det finnes katolikker som er åndsfylte og døpt i Den Hellige Ånd. Det finnes sikkert flere også....
Åpne profilen til gunnarr
Det er de to store bud ja, men hele loven gjelder fortsatt. Matt 22:36-40 "Mester, hvilket bud er det største i loven?" Han svarte:"Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte... Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene." 

Matt 5:17-" ..Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle... Om altså noen opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene dette, skal han regnes som den minste i himmelriket."
Joh 14:15 "Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud."

1Joh 5 "..Å elske Gud er å holde Hans bud. Og Hans bud er ikke tunge."
Anonym
Loven er god og den gjelder forsatt, men den er ikke veien til frelse.

Som alle vet..)

Vi kan derfor slappe av og virke via DHÅ fra Gud, ikke jobbe  i kjøttet mot Gud.
Åpne profilen til RemiS
Loven er god og den gjelder forsatt, men den er ikke veien til frelse.

Som alle vet..)

Vi kan derfor slappe av og virke via DHÅ fra Gud, ikke jobbe  i kjøttet mot Gud.


Loven ble gitt til jødene. Jesu død og oppstandelse opphever ikke, men oppfyller loven. Mennesker som ikke var/er født jøder eller har konvertert til jødedommen har aldri vært under loven. Loven inneholder også mye mer en de ti bud, men det er stort sett disse man tenker på når man snakker om den.

Jesus ga oss alle et nytt bud, også kalt "Kjærlighetsbudet": Dere skal elske hverandre slik jeg har elsket dere. Budet gjentas flere ganger i Det nye testamentet: Elsk hverandre.

Vi er derfor ikke underlagt noen lov, det har vi aldri vært. Vi er underlagt kjærlighetsbudet. Frelsen får vi kun av nåde ved troen på Jesus Kristus. Vi trenger nåden. Mennesket klarte aldri å følge loven og vi vil også slite med å holde "kjærlighetsbudet". Derfor trenger vi nåden. Vi trenger DHÅ. Vi trenger Jesus.
Anonym
Remis
Det er nok er mer utfyllende forklaring...)
Dersom fleste i vår del av verden tenker vel på de 10 bud når ordet loven brukes..


Vi lever under nåden, men, bryter vi noen av budene, noe vi alle gjør, kan det få konsekvenser for oss. 
Gud jobber i oss for å forme oss, men om vi bevisst eller ubevisst synder gir det Satan rett til å ramme oss. Han er  jo den som anklager oss innfor Gud.
Hvor "grove" disse syndene må være før det får konsekvenser vet vi ikke. Satan er ikke rettferdig som Gud er.
Nåden holder oss frelst, men den fritar oss ikke nødvendigvis for konsekvensen av våre synder.
Sannsynligvis vil demoniske krefter fort komme på banen om en åndsdøpt person, som Satan klart definerer som en motstander til hans rike, begår grove synder, spesielt om vedkommende vet hva han gjør. 
Det er viktig å vite at uvitenhet ikke fritar oss for konsekvenser. En person kan f.eks leve under en forbannelse hele sitt liv pga ting som hans bestefar holdt på med. Han vet gaske sikkert ikke om Det men han må leve med de bibelske konsekvensene til denne forbannelsen eventuelt blir brutt i Jesus Kristus navn...
Åpne profilen til Ester
Hviledagwn skal fremdeles holdes hellig...uansett hvilkn dag det er. Man skal fremdeles ikke lyve..hedre din mor og far osv som det står i lovens bud. Men vi mister ikke frelsen om vi bryter budene. Dette er Guds bud,og de skal fremdeles holdes så godt som mulig, det er en ledetråd for hvordan å leve i guds vilje. Å gå mot budene er ikke guds vilje, da lever du med synd i livet ..og synd gjør at du kommer på avstand fra Gud. Så vil du leve nært til Gud så hold budene,og der du feiler..kan du altid komme til herren med å be om tilgivelse. Selv om du fallt så tilgir han alt..uansett hvor stor synd du har gjort mot han.At du vannhelliger han på søndagen og bruker det til arbeidsdag..er hva de som lever i verden gjør...det skal være en dag du ikke jobber,men hviler og det tror jeg alle trenger når uken er over. Av og til må man jobbe på søndag,da kan man  bruke en annen dag som hviledag. Der er ingen regel uten unntak. Det er hva slags vilje vi ønsker å leve etter er hva som teller. Driter du i budene..i gud..ikke ønsker å leve rett,og rent innenfor herren..å går din vei,gjør din vilje..så får du herren på avstand. For Herren hater synd og kan ikke være i nærheten av det.. Og han vil føles fjern,og langt borte.  Men ingen tvinger deg til å følge herrens lov eller regler...du er ikke nødt til å følge dem. Av kjærlighet til herren ønsker du å gjør hva han har behag i. Som du ønsker å gjøre til din partner..for å gjøre han /hun glad. For du er glad i han/henne. Slik er det med forholdet til Herren også..du gjør hans vilje av kjærlighet til han. 
Viser side 1 av 3 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste