Agenda 3:16
Korsets Seier
Steinert
Steinert sier: Finnes det noen her som vil bli kjent med meg?
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Åpne profilen til chrisso577

viktig ! ekte eller falsk kirke ? i tro eller i verdslighet ? lørdag eller søndag?

i matteus kap.24 når de er snakk om trengselstiden så lyder vers 17 å ut vers 23 slikt:


17Let him which is on the housetop not come down to take any thing out of his house: 18Neither let him which is in the field return back to take his clothes. 19And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days! 20But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the sabbath day: 21For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. 22And except those days should be shortened, there should no flesh be saved: but for the elect's sake those days shall be shortened. 23Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there; believe it not. 


men så hva med den lørdagen å søndagen da ... en ting er sikkert å de er at sabbathen aldri ble flyttet fra lørdag til søndag !!! men så har vi jo de som en kaller for oppstandelsesdagen å er de folk mener vi holder på søndagen men dette er alvorlig vranglære .... selv om Yeshua stod opp på den første dagen i uken så betyr ikke de at di byttet hviledag ... de står ingen plass... å folk sier : men hva med apostlenes gjerninger å bryting av brødet ? men la meg spørre deg for når eg leser apostlenes gjerninger kap.20 så ser eg ingen plass at de står at di feirte noe som di kalte for oppstandelsesdagen .... sannheten om søndags tilbedning er at søndag/sunday er "sol dagen" som blir brukt til å tilbe solguden innforbi di fleste mytologier som i gresk mytologi så har du apollo å i norrønt så blir de vell freyr å sol osv osv   fakta er at alle mytologier å pagans beliefs er di samme "gudene" som i realitet er falne engler men de kan eg komme mer til en annen gang :) .. søndagen snek seg inn i "kristendommen" igjennom constantins regjering ... å er faktisk mye mer hedenskskap ifra vatikaent å roma .. å de meste som blir kalt for kristne "tradisjoner&a
Åpne profilen til chrisso577
dag innforbi mange av kirkene er så ukristelig som du får de ... vatikanet har vert satanistisk å hedensk ifra begynnelsen av å di fleste kirkesamfunn idag kaller vatikanet for moderkirken ... noe som betyr at di fleste kirker er linket til vatikanet noe en må være veldig obs på angående hvilken kirke enn går i :)  veldig viktig å vite dette å pavestyret vil og mest sannsynlig pushe søndagen som helligdag i den nye verdensordenen med den nye verdensreligionen hvor di tilber lucifer ! vær obs på disse tingene folkens ... den falske messiah kommer og før den ekte ! til og meg i statskirken så har di trekanten med øye i som symboliserer lucifer men di kaller de for den treenige gud ... de creeper meg litt ut spørr du meg .....    


men så har vi jo og for eks romerbrevet 14 :) dette er ett av di kapittlene som troende burde ha lest mye opp igjennom historien for hadde di gjort de å følgt de som står så hadde me mest sannsynlig hatt ett stort kirkemiljø blandt di troende med ekte Bibelsk samhold å  som hadde vert Bibelsk korrekt ... desverre så er de heller stor splittelse i kirkesamfunnet med masse mindre kirke miljøer som hver har noe rett mens di og har mye vranglære ... vi har "troende" som heller har falt i religiøs loviskhet å som dømmer å tenker ned om hverandre å i noen tilfeller til og med krangler i diskusjoner pga forkjellige Bibelske tolkninger ... eg sier ikke at alle som går i menigheter er slik tvert imot ! men eg sier bare at de har og vert alt for mye av slikt å splittelse ... den ekte kirka er i oss som ett felleskap av at vi alle er Guds barn i ånden ! men mange forstår desverre ikke dette å faller for religiøs doktrine istedenfor å lese å tolke Bibelen selv ... dette er og skummelt med tanke på at nesten alle kirkene blir nå slått sammen under vatikanet ... å så holder di og på med å slå sammen alle religionene innforbi vatikanet ... er styggt redd for at mange vil bli lurt av den falske messiah aka lucifer ...  eg vil quote de med noen vers :

 2 Corinthians 11:14  And no marvel; for Satan himself is transformed into an angel of light.

Revelation 18:4 
And I heard another voice from heaven, saying, Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. 

i åpenbaringen så er de snakk om den store horen med andre ord vatikanet ... vær veldig forsiktig hvilken kirke du velger å gå i ... viss en kirke ikke har ånd å sann Bibelsk lære så er de ikke en ekte kirke ... hold dere unna kirker som er verdslige ... advar di som går der men viss di ikke vil høre så finn en aen plass å gå ! ikke bli smittet av religiøs tomhet eller verdslighet  ! Bibelen advarer .... ver sterk i ånden :) men ikke vær dømmende ! men viss du har falt i verdslighet osv så husk at Gud elsker deg enda å du må reise deg å komme tilbake å fortsette i ånden med engang !!! ransak deg selv ofte dette er viktigt !! men da skal vi gå detaljert i romerbrevet 14 å de snakker om å ikke dømme å lede til fall men at vi alle bygger hverandre
Åpne profilen til chrisso577
opp i tro å kjærlighet fordi ta ett eksempel:

la oss si at noen aldri har hørt om sabbathen å så lever den personen uten å holde den men han/hun lever i Guds kjærlighet ... synder han/hun da ? nai for han/hun lever i tro !! å denne personen gjør de han eller hun  tror er Guds vilje å til glede for Gud å da er de og til glede for Gud viss en gjør noe til ære å i kjærlighet for han !  men viss da en bror eller søster i troen kommer å dømmer å sier noe annet så kan han/hun som nyfrelst bli usikker å og begynne å vakle ... dette er bare ett eksempel da ! Bibelen lærer at viss vi har forksjellige tolkninger så må vi sette oss ned ilag som brødre å søstre i kjærlighet å i bønn til vår abba Yah i himmelen å fordype oss i skriften for å finne svaret ... men da er de og viktig at vi kan være ydmyke for å ha feil !!! mitt perspektiv er at utifra hvordan eg tolker skriften så må en ikke holde sabbathen men viss en skal holde en dag helligere en andre så er lørdagen rette dag å gjøre de på !! veldig viktig dette for søndagen er ikke noen form for hellig dag innforbi kristendommen egentlig ... men hva er motivene i ditt hjerte ? gjør du ting i tro eller tvil ? å er dette som er hele poenget med romerbrevet 14 at ikke få brødre å søstre i troen til å falle i tvil viss di gjør noe i tro ! da snakker eg om fordømming ! er forskjell på å advare på en go å kjærlig måte enn å fordømme ! selfølgelig skal vi si ifra på en go å kjærlig måte viss vi ser noen medmennesker som holder på å gjøre eller som gjør noe dumt ... men vi skal ikke dømme å få folk til å føle seg mindre i troen enn en selv pga forskjellige Bibelske tolkninger ... 

men ja ikke misforstå meg for eg mener ingenting her fordømmende å hadde eg gjort de så hadde eg vert en hykler utifra hva eg selv skrev ... men eg føler bare at de ikke er så bra å holde søndagen hellig da ... å derfor har eg lyst å si ifra utifra kjærlighet ! men eg sier til deg ! gjør du ting i tro ? å viss du har feil på noen ting er du villig til å forandre på de ? for de er viktig at vi er ydmyke å villige på slikt :) selv så kan eg også ha feil på ting å er viktig å være villig til en forandring viss de er tilfelle ... men hva sier Gud til deg har du bedt på de ? hva er ditt synspunkt ? si gjerne ifra for eg er spent på å høre din mening  å siter gjerne med noen Bibel vers :) <3 håper ingen misforstår mitt innlegg å håper ikke noe eg skrev vil lede til fall ...  eg mener bare godt å skriver i go tro <3 Gud velsigne deg :) <3  eg sier bare ikke vær en del av babylon !! husk i verden men ikke av verden !! ikke la deg lure !!! Gud sier selv i skriften som eg quotet tidligere i innlegget fra åpenbaringen !! kom ut av henne mitt folk sier han !! Gud elsker deg ... leser du dette å føler fordømmelse eller lignende fordi du kansje kjenner deg igjen som verdslig kirke kristen så vil eg bare si deg at Gud elsker deg å lengter at du kommer tilbake til ham <3 så da reis deg min bror eller søster å fortsett å lev i ånden ! <3 Gud velsigne deg så mye <3 Gud elsker deg å eg elsker deg <3 å dette var forresten ett dobbelt innlegg på en måte .. hahaha eg sier ikke at du er verdslig kirke
Åpne profilen til chrisso577
kirke kristen fordi du holder søndagen .. men eg tenker at søndagen er en del av vatikanets lære angående hviledag med andre ord babylon ! å derfor synes eg de er viktig at vi får spredt de budskapet :)   


forresten blir vell kansje feil si hvordan eg oppfatter skriften ! siden de er jo Gud som viser så rettere blir de vell sagt at hvordan eg føler at Gud viser meg skriften ! :) men noen ganger kan vi bli lurt å lese skriften i selvet og ... så er vell kansje ikke så greit de heller ... hmm skal ikke være lett <3  jaja eg føler hvertfall at Gud viser meg å tar eg feil så ber eg om tilgivelse å da er de tilgivelse å få <3